top of page
Connected Golden Spheres

NAŠE SLUŽBY

Obchodné
právo

Založenie obchodných spoločností,

všetky druhy korporátnych zmien

Agenda obchodného registra KÚV

Obchodné zmluvy a iné listiny

v oblasti obchodného práva

Súdne a mimosúdne vymáhanie pohľadávok

alebo iných práv, zabezpečenie pohľadávok

Analýzy, stanoviská a právne poradenstvo

v oblasti obchodného práva

Fúzie a akvizície vrátane due dilligence
 

bottom of page