top of page
Shaking Hands in the Office

NAŠE SLUŽBY

Ochrana
hospodárskej súťaže

prezentácie a školenia pre obchodné spoločnosti

právne poradenstvo

v oblasti ochrany hospodárskej súťaže

bottom of page