top of page

BIO

JUDR. Katarína

Podhorská Surkošová, LLM.

DSC_5080.jpg

Katka pôsobí v našej kancelárií od roku 2008, a to od roku 2011 ako advokát.

 

Venuje sa oblasti elektronických komunikácií,  kedy sa podieľala mimo iného aj na príprave ponúk do výberových konaní na udelenie terestriálnych prevádzkových povolení na poskytovanie digitálnych terestriálnych multiplexov. Rieši právne aspekty oblastí televízneho a rozhlasového vysielania a retransmisie ako aj audiovizuálnych mediálnych služieb na požiadanie. Zároveň sa zaoberá aj problematikou autorských práv a s tým súvisiacou prípravou zmluvných dokumentov.

 

Okrem uvedeného sa Katka v rámci svojho pôsobenia v našej kancelárii zameriava na oblasť pracovného práva. Rovnako jej je blízka oblasť obchodného práva, kedy poskytuje právne poradenstvo týkajúce sa korporátnej agendy ako aj agendy zmluvnej.

 

Ďalej sa Katka venuje vypracúvaniu komplexných právnych analýz a príprave zmlúv rozmanitého charakteru podľa požiadaviek klientov. 

Vzdelanie

2002 - 2007

Právnická fakulta

Univerzita Komenského

Vysokoškolské štúdium ukončené titulom Mgr.

2020-2021

Cambridge Business

School, Praha

Executive Master of Laws (LLM)

​Špecializácia na právo obchodné a obchodnú podnikovú prax

2011

Slovenská advokátska komora

Advokátske skúšky a zápis do Slovenskej advokátskej komory

2011

Trnavská univerzita,

právnická fakulta

Rigorózna skúška ukončená titulom JUDr.

2007

​Úspešné vykonanie správcovskej skúšky 

Ministerstvo spravodlivosti SR

Kontaktujte
Katarínu

+421 905 446 000

  • LinkedIn
  • Instagram
bottom of page