top of page

BIO

Bc. Lenka

Kamasová

DSC_5058.jpg

LEGAL ASSITANT

 

Lenka pôsobí v našej advokátskej kancelárii od roku 2021, a to popri štúdiu na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave.


Zameriava sa na právo obchodných spoločností v celom procese ich životného cyklu od založenia až po výmaz z obchodného registra. Do oblasti jej pôsobenia patrí príprava návrhov na Obchodný register, manažment spisovej agendy jednotlivých sporov ako aj komunikácia so súdmi a inými orgánmi štátnej správy. Prax má tiež v oblasti vymáhania pohľadávok.

Vzdelanie

2020-2021

Trnavská univerzita

Štúdium práva

Kontaktujte
Lenku

+421 907 791 917

  • LinkedIn
  • Instagram
bottom of page