top of page

BIO

Bc. Nikola

Šušková

LEGAL ASSITANT

 

Nikola je naša právna asistentka, študuje na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave a do tímu našej kancelárie sa pridala vo februári  2023.

 

Zameriava sa na právo obchodných spoločností v celom procese ich životného cyklu od založenia až po výmaz z obchodného registra. Do oblasti jej pôsobenia patrí príprava návrhov na Obchodný register, manažment spisovej agendy jednotlivých sporov ako aj komunikácia so súdmi a inými orgánmi štátnej správy. Prax má tiež v oblasti vymáhania pohľadávok.

 

Vzdelanie

2020 - 2023

Trnavská univerzita

Štúdium práva

_S1I5785.jpg

Kontaktujte
Nikolu

+421 907 791 917

  • LinkedIn
  • Instagram
bottom of page