top of page

BIO

Mgr. Natália

Halasiová

_S1I6664.jpg

Natália pôsobí v našej advokátskej kancelárii od roku 2016.

Špecializuje sa na oblasť obchodného záväzkového práva, práva obchodných spoločností vrátane zabezpečenia komplexného právneho servisu pri založení obchodných spoločností, správe korporátnej agendy a výmaze obchodní spoločností, na oblasť práva finančného sprostredkovania, pričom svoju tvorivosť si najviac uplatňuje v oblasti pracovného práva.


Na uvedené účely sa venuje tvorbe (vypracúvaniu) rôznych zmlúv a právnych podaní, právnych analýz a due diligence na základe požiadaviek klienta a zabezpečuje komplexný právny servis v oblasti pracovného práva zahŕňajúc prípravu pracovnoprávnej a HR dokumentácie, poskytovanie právneho poradenstva a podieľanie sa na riešení pracovnoprávnych sporov.


Prax má aj v oblasti vymáhania pohľadávok, v oblasti potravinového práva a práva duševného vlastníctva.

 

Aktívne komunikuje v anglickom a v maďarskom jazyku.

Vzdelanie

2018

Trnavská univerzita

2015

Hassas International

Law firm, Gibraltar

Právnické štúdium ukončené titulom Mgr.

Právnická stáž

Kontaktujte
Natáliu

+421 905 442 000

  • LinkedIn
  • Instagram
bottom of page