top of page

BIO

JUDr. Tatiana

Wojatschek

DSC_5091.jpg

Tatiana pôsobí v našej advokátskej kancelárii od roku 2018.

Špecializuje sa na oblasť obchodného záväzkového práva zahŕňajúc prípravu, vypracúvanie zmlúv a právnych analýz, ako aj na oblasť práva finančného sprostredkovania a práva v oblasti obchodu s potravinami. Prax má tiež v oblasti prípravy dokumentácie na webové stránky našich klientov.
V rámci svojho pôsobenia v advokátskej kancelárií sa venuje okrem iného najmä právu nehnuteľností, ochrane hospodárskej súťaže vrátane prípravy školení v tejto oblasti, neprimeraným podmienkam vo vzťahoch medzi prevádzkovateľmi potravinárskych podnikov, právu finančného sprostredkovania, sporovej agende či legislatíve pre ESG – udržateľné investovanie.

Aktívne komunikuje v anglickom jazyku.

 

Tatiana je aktuálne na materskej dovolenke.

Vzdelanie

2022

Trnavská univerzita

Právnická fakulta

2017

Trnavská univerzita

Právnická fakulta

2016

O´Keeffe´s Solicitors, London

Rigorózna skúška ukončená titulom JUDr.

Právnické štúdium ukončené titulom Mgr.

Pracovná stáž vo Veľkej Británii

Kontaktujte
Tatianu

+421 905 506 935

  • LinkedIn
  • Instagram
bottom of page