top of page
Computer Office Work

NAŠE SLUŽBY

Pracovné právo

Kompletná pracovnoprávna dokumentácia

Zastupovanie pred súdmi a správnymi orgánmi

Zamestnávanie cudzincov

Konzultácie pri riešení mimoriadnych situácií vzniknutých na pracoviskách

Podmienky zamestnávania a iné vnútorné predpisy

Prepúšťanie zamestnancov vrátane rokovania a predchádzania súdnym sporom

Kolektívne zmluvy, rokovania a komunikácia s odbormi

Whistleblowing

Analýzy, stanoviská a právne poradenstvo v oblasti pracovného práva

bottom of page