top of page

BIO

JUDr. Jana Peschlová, LLM.

_S1I6557_edited.jpg

Ako advokátka sa špecializuje na oblasť obchodného a finančného práva so zameraním predovšetkým na oblasť práva obchodných spoločností, transakčného práva, ako aj práva finančného sprostredkovania.Okrem uvedeného sa Jana venuje vypracúvaniu komplexných právnych analýz a príprave zmlúv rozmanitého charakteru podľa požiadaviek klientov.


Počas svojho pôsobenia bola hlavným právnym poradcom pri akvizíciách, fúziách a predaji majetku spoločností v celkovej transakčnej hodnote prevyšujúcej čiastku 300 mil. €.


V rámci dlhoročnej praxe sa jednou z kľúčových oblastí jej pôsobenia stala problematika elektronických komunikácií, telekomunikácií a rovnako i oblasť poistného práva.


Pod vedením Jany Peschlovej a jej odborným dohľadom poskytujú právnici našej advokátskej kancelárie taktiež právne služby v oblasti ochrany osobných údajov, špecializujúc sa najmä na zhodnotenie aktuálnej pozície klienta pri dodržiavaní zákonných povinností a následnú prípravu komplexnej dokumentácie a zosúladenie procesov spoločností podľa nariadenia GDPR.

Komunikuje v anglickom jazyku.

Vzdelanie

2020-2021

Made in Czechoslovakia

2020-2021

Cambridge Business School, Praha

2015 - 2017

British Law Centre,

Univerzita Komenského

2006

Slovenská advokátska komora

2006

Univerzita Komenského,

Právnická fakulta

1999-2003

Masarykova univerzita,

Brno

250 hodín psychologického výcviku „Open management“ zameraný na rozvoj osobnosti a leadership zručnosti

Executive Master of Laws (LLM) so špecializáciou na právo obchodné a obchodnú prax

Postgraduálne štúdium „Diploma in English and EU Law“

Advokátske skúšky

Rigorózna skúška ukončená titulom JUDr.

Vyskoškolské štúdium ukončené titulom Mgr.

Kontaktujte
Janu

+421 905 441 000

  • LinkedIn
  • Instagram
bottom of page